AP3 BOM PDF Generatie

Beschrijving

  Genereert een PDF van een opgegeven Item Revision of alle Item Revisions in een workflow.

 Syntax

  AP3_bom_to_pdf.pl.bat -u=user-id -p=password [-g=group]-item=item-id -rev=rev-id [-h]

 Argumenten

  -u
  Specificeert de uitvoerende user.
  -p
  Specificeert het password.
  -g
  Specificeert de group waar de user lid van is.
  -item-id
  Specificeert het item id van de item revisie die verwerkt moet te worden.
  -rev-id
  Specificeert het revision id van de item revisie die verwerkt moet worden.
  -h
  Geeft de help instructie voor gebruik van deze utility.
#Hits:
93797