AP3 Document Pakket generatie

Exporteert gespecificeerde documentatie van opgegeven Item Revision of alle Item Revisions in een workflow. Optioneel kan een PDF van BOMs gegeneerd worden en kan een rapport van de geexporteerde, gegenereerd en gefilterde files worden gegenereerd.

Syntax

  AP3_documentation_package.pl.bat { -f=workflow.xml | -u=user-id -p=password [-g=group] -item=item-id -rev=rev-id [-gen_bom_pdf] [-include=ext1[,ext2]...[,extn] | -exclude=ext1[,ext2]...[,extn]] [-gen_report] } [-h]

Argumenten

  -u
  Specificeert de uitvoerende user.
  -p
  Specificeert het password.
  -g
  Specificeert de group waar de user lid van is.
  -item-id
  Specificeert het item id van de item revisie die verwerkt moet te worden.
  -rev-id
  Specificeert het revision id van de item revisie die verwerkt moet worden.
   -gen_bom_pdf
  Genereert een PDF van de default BOM.
  -include
 

Specificeert de extensies van dataset types die expliciet exporteerd moeten worden. Dit argument kan niet samen met -exclude gebruikt worden.

  -exclude
  Specificeert de extensies van dataset types die expliciet niet exporteerd moeten worden. Dit argument kan niet samen met -include gebruikt worden.
  -gen_report
  Genereert een rapport van alle geexporteerde files, files die niet zijn geexporteerd op basis van exclusies en gegenereerde BOM PDFs.
  -h
  Geeft de help instructie voor gebruik van deze utility.
#Hits:
93799