AP3 MSWord naar PDF action handler script

Dit action handler script genereert een PDF van alle MSWord(X) datasets die als target in een workflow zijn opgenomen en upload de PDF file als dataset. Optioneel kan aangegeven wat de file naam van de moet zijn als functie van properties van de MSWord dataset.

Syntax

  AP3_word_pdf_conversie_AH { -filename="filename" } {-datasetname="datasetname"} {-status="status" -property="property_name"}

Argumenten

  -filename
  Definieert de naam van de PDF file die gegenereerd wordt. Indien niet gedefinieerd dan wordt de Word filenaam gecopieerd. Definitie moet bestaan uit een combinatie van de volgende opties: <dsname>, <itemid> of <revid>.
  -datasetname
  Definieert de naam van de PDF dataset die gegenereerd wordt. Indien niet gedefinieerd dan wordt de naam van de MSWord(X) dataset genomen. Definitie moet bestaan uit een van de een combinatie van de volgende opties: <dsname>, <itemid> of <revid>.
  -status
  Definieert de status waarde die in het MSWord(X) document geupdate moet worden.
  -property
  Definieert de naam van de property die geupdate moet worden in het MSWord(X) document.

Opmerkingen

  Standaard worden alle dataset van het type MSWord en MSWordX als uitgangspunt voor conversie genomen.
 
  Ondersteuning van de PDF conversie gebeurt met behulp van Microsoft Office functionaliteit voor het saven van Office files naar PDF. Ondersteunde versies zijn Office 2007  en Office 2010.

Voorbeeld

  Voor conversie van MSWord en/of MSWordX naar PDF met hernoeming van de filenaam naar de dataset naam:
 
  AP3_word_pdf_conversion_AH.pl.bat –filename="<dsname>" -datasetname="<dsname>" -status="Released" -property="DB_STATUS"
#Hits:
93777