REACH - Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical substances

REACH is de Europese richtlijn (EC/1907/2006) voor het veilig gebruik van chemische stoffen. Het doel van de richtlijn is het verbeteren van gezondheid door een betere en vroegtijdige identificatie van de eigenschappen van chemische stoffen. Producenten en importeurs zijn verplicht om de informatie met betrekking tot eigenschappen te (laten) registreren in een centrale database die wordt onderhouden door het European Chemicals Agency (ECHA).

 

Een globale indicatie van de vereisten om te voldoen aan REACH is hieronder aangeven, voor details verwijzen wij naar de volledige tekst.

 • Registratie
  Voor producten en importeurs is registratie bij ECHA verplicht als het gaat om hoeveelheden van meer dan 1 ton per jaar. Het niet registreren leidt tot een verbodt of de productie of import van deze stof door het betreffende bedrijf. Uitzonderingen zijn producten die door onder nationale of lokale wetgeving vallen of een dusdanig laag risico hebben dat deze niet geregistreerd hoeven te worden.  Registratie bestaat uit een technische dossier (voor stoffen in hoeveelheden van meer dan 1 ton) en een chemische veiligheids rapport (voor stoffen in hoeveelheden van meer dan 10 ton).
  Voor verwerking van stoffen in producten, geldt de richtlijn voor alle stoffen die tijdens normaal gebruik (kunnen) vrijkomen onder de normale voorwaarde van meer dan 1 ton per jaar. Voor stoffen met speciale aandacht (lijst beschikbaar via EACH) met een concentratie van meer dan 0,1% gewicht moet gemeld worden.
 • Informatie in de Supply Chain
  Communicatie van gegevens wordt primair gestuurd door het gebruik van Safety Data Sheets (SDS) (91/155/EEC) en moet er voor zorgen dat de juiste informatie beschikbaar is voor producenten en importeurs maar ook voor hun klanten, te weten andere producenten, distributeurs en consumenten. Gebruikers van producten zijn verplicht om het veilig gebruik van stoffen te te analyseren. Zij moeten zicht daarbij baseren op de informatie geleverd door leverancier in de vorm van de SDS en controleren of het gebruik van de stof overeenkomt met het beschreven en toegestane gebruik.
 • Evaluatie
  Evaluatie vindt plaats door ECHA en bestaat uit een dossier evaluatie en een stof evaluatie.  De dossier evaluatie bestaat uit een toepassings controle om te controleren of het dossier voldoet aan de voorwaarden en een controle van test voorstellen. Dit laatste is bedoeld voor het voorkomen van dierproeven, herhaling van testen of slechte kwaliteit van testen. De stof evaluatie bestaat uit een controle van het gevaar van bepaalde stoffen en kan daartoe extra informatie vragen.
 • Authorisatie
  Voor stoffen met speciale aandacht moet authorisatie verleend worden voor gebruik en verhandeling. Het betreft hier stoffen die vallen onder CMR (Carcinogeen) categorie 1 en 2, PBT (Persistent, Bioaccumulating, Toxic), vPvBs (very Persistent very Bioaccumulating) en stoffen waarvan wetenschappelijk bewijs bestaat dat deze schadelijk zijn voor de algemene gezondheid.
 • Restrictie
  Voor stoffen met een onacceptabel risico op algemene gezondheid of milieu kan restrictie bestaan voor het produceren of verhandelen van deze stoffen.

 

PLM Requirements

De Europese richtlijn en Nederlandse wetgeving leiden tot de volgende requirments voor PLM:

 • Voor alle COTS producten moet geregistreerd worden of zij onder de REACH regelgeving vallen.
 • Als een COTS product onder REACH regelgeving valt, moet geregistreerd worden wat de hoeveelheid is van elke van de betreffende stoffen en moet een Safety Data Sheet aanwezig zijn.
 • Voor alle niet commerciele producten moet een rapport aanwezig met de opsomming van alle stoffen die gebruikte COTS producten aanwezig zijn.

 

Voor een gedetailleerde overzicht van PLM requirements en een generiek datamodel voor REACH zie REACH Informatie- en Datamodel (alleen voor geregistreerde gebruikers).

Externe links

#Hits:
93775