RoHS - Restriction of Hazardous Substances

RoHS is de richtlijn van de Europese commissie (2002/95/EG) die het gebruik van gespecificeerde gevaarlijke materialen in elektrische of elektronische apparatuur beperkt. Deze richtlijn is nauw verbonden Europese richtlijn Waste Eletrical and Electronic Equiipment (2002/96/EG) voor het verwerken van elektrisch of elektronisch afval. Voor Nederland zijn beide richtlijnen opgenomen in wetgeving middels het Besluit en de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur (BEEA/REEA).

Onder de Europese richtlijn en de Nederlandse wetgeving vallt de volgende apparatuur:

  • Grote huishoudelijke apparaten
  • Kleine huishoudelijke apparaten
  • IT- en telecommunicatieapparatuur
  • Consumentenapparatuur
  • Verlichtingsapparatuur
  • Elektrisch en elektronisch gereedschap
  • Speelgoed, apparatuur voor sport en onspanning
  • Medische hulpmiddelen
  • Meet- en controle-instrumenten
  • Automaten

 

Voor alle apparatuur die onder een van bovenstaande categorien valt, defineert de wetgeving dat het verboden is deze te verhandelen als deze lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, polybroombifenylen of polybroomdifenylenethers bevatten. Voor koel- en vriesapparatuur geldt bovendien een verbod op het gebruik van Chloorfluorkoolstoffen (CFKs en HCFKs). Een en ander geldt voor het gebruik in producten voor huishoudelijk gebruik of gebruik in gloeilampen. De regeling geldt niet voor gebruik van producten als deze niet binnen de Europese markt worden gebruikt.

 

PLM Requirements

Zie WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment pagina voor het overzicht.

 

Externe links

#Hits:
93783