AP3 Informatie Architectuur zorgt voor een effectieve implementatie van Product Lifecycle Management en CAD software oplossing, definitie en documentatie van business processen, procedures en werkwijzen en uitvoer van projecten met de volgende activiteiten:

 • Quickscans voor de identifiatie van eisen, wensen en het in kaart brengen van probleemgebieden en een project fasering.
 • Het opstellen van business cases voor de onderbouwing van de kosten en baten van projecten inclusief een ROI.
 • Workshops voor het toelichten van de concepten van PLM en de impact op efficiency, effectiviteit en bedrijfsdoelstellingen.
 • Projectmanagement en projectsupport, waaronder issue management.
 • Requirements definitie zowel vanuit een gebruikersperspectief en in technische detail als basis voor specificaties.
 • CAD- en PLM software pakket selectie op basis van een Proof-Of-Concept aanpak.
 • Analyse van en het generen van voorstellen voor een systeem- en IT-landschap en architectuur.
 • Applicatie installatie, configuratie en customizations.
 • Data analyse en opschoning als basis voor migratie van bestaande data.
 • Migratie definitie, uitvoer en validatie.
 • Data rapportages voor gebruik als onderdeel van procedures en werkwijzen.
 • Customization voor o.a. workflow handlers, dispatcher translaties, data correctie en interfacing.
 • Opzet van beheers omgevingen en (automatische) deployment van systeem en omgevings configuratie.

 

Bij alle activiteiten staat de inbreng en betrokkenheid van de klant voorop. Ons doel is om datgene te leveren wat de klant verwacht binnen de middelen en mogelijkheden die afgesproken worden. Belangrijk aandachtspunt hierbij is een continue communicatie van activiteiten, rapportages van uitgevoerde acties, scope- en budget bewaking.