De strategie van AP3 Informatie Architectuur is het uitvoeren van opdrachten met een structurele benadering vanuit drie werkgebieden:

  • De architectuur van bedrijfsprocessen
  • De architectuur van het project
  • De architectuur van het product (ontwerp)

 

Het doel is een efficiente en effectieve implementatie en/of configuratie van PLM binnen een bedrijfsomgeving. De onderbouwing van deze strategie is dat de bedrijfsprocessen leidend zijn in de werkwijze en de uitvoer van projecten en het ontwerpen van producten. Met als uitgangspunt een complete en consistente set van processen kan een optimale invulling gegeven worden aan de project uitvoering en de definitie van het datamodel en de werkwijzen voor het ontwerpen of verwerken van product informatie.