Het Digital Twin concept is één van de nieuwe sterren aan de PLM firmament. Het biedt een uitstekende mogelijkheid om PLM data voor een breed publiek toegankelijk te maken maar daarmee ook om PLM de basis te laten zijn die het kan zijn. Maar wat is het precies en is het allemaal zo mooi.

Het principe van Digital Twin is de virtuele representatie van een product. Dat is niet nieuw want engineering teams gebruiken al (tientallen) jaren 3D CAD, 3D representatie en simulaties om maakbaarheid te valideren. Maar de essentie Digital Twin combineert o.a. product data, simulatie, software, productie gegevens en gebruiksgegevens in één omgeving en biedt de mogelijkheid om alle gegevens via dashboards en verschillende media in te zien en te consumeren.

In zekere zin vertegenwoordigd Digital Twin een deel van de beloftes die al langere tijd worden gedaan voor de implementatie van PLM. Met hoge licentiekosten, lange implementatie trajecten en groeiende project budgetten biedt dan ook Digital Twin een nieuw elan voor de implementatie van PLM. Het lost niet meteen verschillende - wel of niet terechte - problemen van PLM op, maar door nieuwe technologie en vergaande integratie is de kans veel grotere dat het een groot deel van de beloftes kan waarmaken.

Een interessant aspect van de Digital Twin is het onderhouden en de representatie van actuele fysieke producten voor (preventief) onderhoud, reparatie en renovatie (MRO). Daarmee raakt het aan het terugkerende concept van change management. Niet alleen de formele changes die uiteindelijk door engineering leiden tot een gewijzigd product maar ook door de wijzigingen die met onderhoud aan het fysieke product worden gedaan. De kwaliteit van een Digital Twin staat of valt daarmee met het correct bijhouden van de data. Dat vereist resources en nieuwe procedures voor zowel het updaten van gegevens als het controleren van de kwaliteit van gegevens.

De Digital Twin is een mooie belofte en biedt uitstekende kansen. Implementatie en efficient gebruik vereist een organisatie waarbinnen procedures van verschillende delen op elkaar aansluiten en die bereidt zijn om te accepteren dat kwaliteit van data essentieel is voor de kwaliteit van het geleverde product. En dat vraagt om projecten, met licenties, resources en budgetten. Net als PLM...

 

After reading the discussion on how to manage supplier and manufacturer information in PLM and/or ERP I took the opportunity to document the datamodel as I see it and the way-of-working around it. Point of attention to start with is that PLM and ERP have a difference approach for definining the supplier and/or manufacturer. In the lifecycle definition it is not strictly necessary to define both; it may be sufficient to define a supplier. Additionally a manufacturer may of course also function as supplier. The resulting datamodel in PLM will look like this.

Met de introductie van PDM, waarbij files in een database en door de applicatie gemanaged worden, lijkt er een eind gekomen aan file naamconventies. Helaas, er zijn vele redenen waarom we nog steeds afspraken moeten maken over filenamen.

De belangrijkste reden is natuurlijk dat files niet per definitie in het PDM systeem blijven. Toeleveranciers, co-developers, klanten en andere 3de partijen in het algemeen hebben in veel gevallen nog geen toegang tot de database.

Bij elke definitie van een PLM omgeving komt als een van de eerste punten de nummering naar boven. Zeker als bij de implementatie migratie van bestaande data naar voren komt maar ook bij nieuwe opzet is de neiging groot om intelligentie in de nummering aan te brengen. In een papier gebaseerd informatie management systeem - archief - is intelligentie een noodzaak om gegevens snel en makkelijk terug te vinden. In ons huidige tijdperk met nog steeds toenemende digitalisering van informatie is nummering een bijzaak in het zoeken. Het hoofddoel van de nummering nu is alleen de unieke identificatie.

Naar aanleiding van een discussie in de LinkedIn PDM Platform groep wilde ik toch een en ander op een rijtje zetten rondom de voortdurende discussie de noodzaak en het kwaad van customization. Bedrijfsomgevingen groeien en processen, procedures en werkwijzen worden ingericht al naar gelang de behoeften van specifieke activiteiten. In de meeste gevallen leidt dit tot lokale oplossingen. Bij aanschaf van een (nieuw) PLM systeem komt vervolgens bijna altijd naar voren dat de werkwijzen van het systeem anders zijn dan die van het bedrijf.