In de onderstaande figuur zijn de 5 hoofdmodules van een complete projectaanpak door AP3 gegeven. Wij streven er naar om elke module zelfstandig te kunnen uitvoeren. Dit biedt u als klant de mogelijkheid om zelf te kiezen welke modules ingezet worden.

AP3 Projectfasen

Binnen de verschillende modules kunnen de volgende taken uitgevoerd en deliverables opgeleverd worden. Een exacte invulling zal altijd in overleg met klanten op maat gespecificeerd worden.

 

Taken

Deliverable(s)

Quick Scan

 • Interviews met werknemers
 • Identificatie van huidige processen, procedures en werkwijze
 • Identificatie van eisen, wensen en probleemgebieden
 • Analyse van bedrijfsstrategie, -model en -doelstellingen
 • Rapportage met identificatie van probleemgebieden, implementatie strategie, project fasering en globale informatie architectuur

Inventarisatie
en update
werkwijzen

 • Analyse van huidige processen, procedures en werkwijze.
 • Analyse van huidige informatie management systemen
 • Review met werknemers voor afstemming gewenste werkwijze(n)
 • Analyse passende IT systemen en inrichting
 • Business Case
 • Globale nieuwe werkwijze(n)
 • Definitie systeem requirements

Proof-Of-Concept

 • Vertaling van gewenste werkwijzen naar een Proof-Of-Concept requirements beschrijving
 • Leveranciers pre-selectie
 • Begeleiding leveranciers selectie, evaluatie en weging
 • Specificatie van requirements van een Proof-Of-Concept
 • Planning Proof-Of-Concept demonstraties
 • Rapportage van beoordeling, weging en besluitvorming
 • Management rapportage voor systeem keuze
 • Business Case

Installatie

 • (Begeleiding van) installatie van software
 • (Begeleding van) configuratie van software
 • Issue management
 • Opstellen test specficaties
 • Begeleiding of uitvoer van technische en systeem testen
 • Opstellen trainings en referentie documentatie
 • Planning en uitvoer van trainingen
 • Analyse, kwaliteitsverbetring en uitvoer van datamigratie
 • Issue management
 • Geinstalleerd, geconfigureerd, getest en geaccepteerd PLM systeem
 • Gedocumenteerde werkwijzen
 • Training- en referentie documentatie
 • Datamigratie

Reguliere support

 • Opstellen reguliere support taken en helpdesk
 • Documentatie van taken, verantwoordelijkheden en rapportage van support activiteiten