Product Lifecycle Management (PLM) is een strategische bedrijfs aanpak voor eenduidige support van collectieve creatie, verspreiding en gebruik van product definierende informatie over de gehele bedrijfsvoering vanaf concept tot end-of life waarbij mensen, processen, business software systemen en informatie betrokken zijn (source CIMdata).

PLM raakt over het algemeen de volgende deelprocessen in het ontwikkelprocess:

 • Prototype bouw en testen
 • Design engineering
 • Serieproductie
 • Onderhoud en service

 

In welke mate het deelproces in of door PLM wordt gemanaged is afhankelijk van het type bedrijf en de inrichting van het product create en product generatie proces.

Functionaliteit van een PLM systeem betreft onder andere:

 • De opslag en het managen van ontwerp- en procesdocumentatie.
 • Het creeeren en beheren van stuklijsten.
 • Voorziening van electronische file opslag.
 • Functionaliteit voor het managen van bedrijfsspecifieke product- en document gegevens (metadata).
 • Identificatie van materiaal gebruik voor veiligheids en milieuwetgeving (RoHS, Reach).
 • Specifieke, rolgebonden taak toekenning.
 • Ondersteuning van wijzigingsbeheer, workflow en procesmanagement voor het beoordelen en uitvoeren van wijzigingen.
 • Gecontroleerde toegang inclusief verwerking van elektronische handtekeningen op basis van persoon-, rol- of groepsindeling.
 • Export en import van data met ERP en CRM systemen.