Bij elk PLM project staan de bedrijfsprocessen centraal. De PLM implementatie moet namelijk een afspiegeling zijn van de bedrijfsprocessen en niet andersom. De aanpak van AP3 is dan ook om eerst de bedrijfsprocessen te bekijken en deze te analyseren. De resultaten zullen leiden tot een gefundeerde onderbouwing voor het nut en eventuele noodzaak van PLM. De analyse van bedrijfsprocessen bestaan hierbij uit de volgende hoofdonderwerpen:

 • Bedrijfsstrategie
  De analyse van de bedrijfsstrategie geeft aan welke doelen worden nagestreefd, welke activiteiten hiervoor zijn gepland en welke middelen worden ingezet. De resultaat geeft de gebieden waar PLM kan bijdragen aan de realisatie van de bedrijfsstrategie. De informatie is directe input voor een business case voor het bepalen van de effectieve inzet van een PLM waarbij de kosten van het project tegen de baten van een efficientere en/of effectievere organisatie worden afgezet.
 • Markt(analyse)
  De analyse van de markt en verwachte ontwikkelingen levert samen met het reguliere bedrijfsproces voor marktanalyse concrete informatie voor ondersteuning van de bedrijfsstrategie en de wens of noodzaak voor PLM. Ook deze informatie is directe input zijn voor het formuleren van een business case.
 • Hoofdprocessen
  Natuurlijk zijn de actuele hoofdprocessen voor ontwikkeling en/of productie het belangrijkste startpunt (PGP en PCP). Zij vormen de basis voor de User Requirements Specificatie voor het PLM systeem als een pakket van eisen en wensen.
 • Informatiestromen
  De informatiestromeen binnen een bedrijf zijn vaak niet expliciet vastgelegd omdat zij onderdeel zijn van verschillende hoofdprocessen. Het analyseren van de informatiestromen geeft een overzicht van de activiteiten die leiden tot informatie of waar deze bewerkt wordt. Het vastleggen van de informatiestromen geeft een overzichtelijk beeld van acties, stadia en verantwoordelijkheden. Het draagt hiermee bij aan het formuleren van de eisen en wensen maar maakt ook inzichtelijk waar de eisen en wensen van toepassing zijn.
 • Wet- en regelgeving
  Wij kijken als onderdeel van de proces aanpak ook naar het van toepassing zijn van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld voor veiligheid (CE), registratie van gebruikte stoffen (REACH, RoHS) en recycling (WEEE).