PLM is een concept en heeft als dusdanig geen specifieke voor- of nadelen, maar biedt het kader waarin binnen een omgeving met product informatie wordt omgegaan. PLM levert voordelen als de bedrijfsprocessen -waar PLM onderdeel van is- geimplementeerd zijn in een ondersteunende processen, werkwijzen en software systemen. De voordelen van PLM zijn in dat geval terug te voeren op de volgende punten:

 • Eenduidigheid van informatie
  Alle relevante informatie over een product is centraal en eenduidig toegankelijk voor alle personen die deze informatie nodig hebben. Onduidelijkheid over locatie en juiste versie beperkt overhead kosten. De ontsluiting van de informatie realiseert daarbij de waarde waar deze in de bedrijfsprocessen voor bedoeld is.
 • Hogere effectiviteit en efficiency
  Door alle product en product gerelateerde informatie in een systeem aan te bieden worden fouten bij het overzetten van gegevens voorkomen. Doordat informatie snel en compleet doorzoekbaar is besparen werknemers veel tijd met terugvinden van de juiste informatie.
 • Reductie van kosten
  PLM reduceert productie kosten door efficiente en effectieve reproduceerbaarheid van informatie. De impact en kosten van wijzigingen kunnen snel worden bepaald en hergebruik wordt bevorderd door zoekmogelijkheden.
 • Hogere opbrengsten
  Met integratie in bedrijfs- en ontwikkelingsprocessen en toegang door alle betrokken partijnen kan PLM kortere ontwikkeltijden realiseren.
 • Inzicht in actuele status
  Zelfs zonder bovenstaande punten kan PLM helpen om middels structurele rapportage inzicht te krijgen in de voortgang van project, ontwikkeling van producten en kwaliteit van gegevens. Gebonden aan voorgedefineerde requirements kan PLM een gebruikt worden als zelfverbeterend business tool.

 

Opgemerkt moet worden dat kwaliteit niet door PLM systemen kan en moet worden afgedwongen. Zij komt tot stand als mensen hun toegevoegde waarde realiseren in de activiteiten die zij binnen een bedrijf of opdracht uitvoeren.