Het Digital Twin concept is één van de nieuwe sterren aan de PLM firmament. Het biedt een uitstekende mogelijkheid om PLM data voor een breed publiek toegankelijk te maken maar daarmee ook om PLM de basis te laten zijn die het kan zijn. Maar wat is het precies en is het allemaal zo mooi.

Het principe van Digital Twin is de virtuele representatie van een product. Dat is niet nieuw want engineering teams gebruiken al (tientallen) jaren 3D CAD, 3D representatie en simulaties om maakbaarheid te valideren. Maar de essentie Digital Twin combineert o.a. product data, simulatie, software, productie gegevens en gebruiksgegevens in één omgeving en biedt de mogelijkheid om alle gegevens via dashboards en verschillende media in te zien en te consumeren.

In zekere zin vertegenwoordigd Digital Twin een deel van de beloftes die al langere tijd worden gedaan voor de implementatie van PLM. Met hoge licentiekosten, lange implementatie trajecten en groeiende project budgetten biedt dan ook Digital Twin een nieuw elan voor de implementatie van PLM. Het lost niet meteen verschillende - wel of niet terechte - problemen van PLM op, maar door nieuwe technologie en vergaande integratie is de kans veel grotere dat het een groot deel van de beloftes kan waarmaken.

Een interessant aspect van de Digital Twin is het onderhouden en de representatie van actuele fysieke producten voor (preventief) onderhoud, reparatie en renovatie (MRO). Daarmee raakt het aan het terugkerende concept van change management. Niet alleen de formele changes die uiteindelijk door engineering leiden tot een gewijzigd product maar ook door de wijzigingen die met onderhoud aan het fysieke product worden gedaan. De kwaliteit van een Digital Twin staat of valt daarmee met het correct bijhouden van de data. Dat vereist resources en nieuwe procedures voor zowel het updaten van gegevens als het controleren van de kwaliteit van gegevens.

De Digital Twin is een mooie belofte en biedt uitstekende kansen. Implementatie en efficient gebruik vereist een organisatie waarbinnen procedures van verschillende delen op elkaar aansluiten en die bereidt zijn om te accepteren dat kwaliteit van data essentieel is voor de kwaliteit van het geleverde product. En dat vraagt om projecten, met licenties, resources en budgetten. Net als PLM...